10.6.10

Pabellón de Italia - Expo Shangai 2010, China

Pabellón de Italia - Expo Shangai 2010, China
Arquitectos: Giampaolo Imbrighi, Teresa Crescenzi, Antonello De Bonis, Cosimo Dominelli, Francesco Iodice (iodicearchitetti), Giuseppe Iodice (iodicearchitetti), Marcello Silvestre (iodicearchitetti)

Publicado en NA (24/05/10) >>>

No hay comentarios.: